– โฆษณาแบบ Google Search,
– โฆษณาแบบ Banner บน Website ต่างๆ ของ Google,
– โฆษณาแบบ แคมเปญวิดีโอบน YouTube เป็นต้น

 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มยอดไลก์ (Page Like)

 • โฆษณา Facebook แบบส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ (Click to Website)

 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มยอดไลก์ (Post Engagement)

 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มจำนวนคอนเวอร์ชันบนเว็บไซต์ (Conversion)

 • โฆษณา Facebook แบบลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม (Lead Generation)

 • โฆษณา Facebook แบบข้อความ (Message or Inbox)

 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ (Video views)

Google ads

– โฆษณาแบบ Google Search,
– โฆษณาแบบ Banner บน Website ต่างๆ ของ Google,
– โฆษณาแบบ แคมเปญวิดีโอบน YouTube เป็นต้น

Facebook ads
 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มยอดไลก์ (Page Like)

 • โฆษณา Facebook แบบส่งผู้คนไปยังเว็บไซต์ (Click to Website)

 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มยอดไลก์ (Post Engagement)

 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มจำนวนคอนเวอร์ชันบนเว็บไซต์ (Conversion)

 • โฆษณา Facebook แบบลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์ม (Lead Generation)

 • โฆษณา Facebook แบบข้อความ (Message or Inbox)

 • โฆษณา Facebook แบบเพิ่มจำนวนการรับชมวิดีโอ (Video views)